May I Help You?

Fraser  andrea  may i help you  1991

Andrea Fraser

1991

Video, 00:20:00.
Materials: dvd

Collection: Collectie M HKA / Vlaamse Gemeenschap (Inv. no. BK7515_M354).

In de performance May I help you?, geschreven en geregisseerd door Andrea Fraser, vertolken acteurs de rol van curator, tentoonstellingscommissaris en bezoekers in een museum. Soms richten ze zich rechtstreeks tot de kijker, soms voeren ze een gesprek met een bezoeker. Ze vertellen over hun voorliefde voor bepaalde werken en over hun familiale en sociale achtergrond. De acteurs voeren prototypische bezoekers en verzamelaars ten tonele zoals de rijke, nuffige kunstverzamelaarster die ‘gaat lunchen met Rockefeller’, de kunstleek die ‘het wel mooi vindt maar er niets van kent’ en de hoogdravende galeriste. Geïnspireerd door het werk van de socioloog Pierre Bourdieu onderzoekt Andrea Fraser in deze performance welke patronen meespelen in culturele participatie en dominantie. Vragen zoals: wie heeft toegang tot kunst?, wie kan kunst kopen?, waarom verzamelen mensen?, wat bepaalt de waarde van kunstwerken?, komen aan de orde.

Het werk van Andrea Fraser is een genuanceerde kritiek op de relaties tussen kunstenaars, verzamelaars en kunstinstellingen. Ze onderzoekt de mechanismen achter de hedendaagse kunsthandel. Voor deze performance werkt Andrea Fraser samen met de kunstenaar Alan McCollum. Zijn werk, de 100 Plaster Surrogates, vormt de achtergrond voor deze performance. De zwarte schilderijen in verschillende formaten zijn eigenlijk gipsen objecten. De keuze voor dit werk is niet toevallig. Met zijn 100 Plaster Surrogates wil Alan McCollum de toeschouwers doen nadenken over uniciteit en massaproductie. Zijn werk versterkt het kritische karakter van deze performance. Andrea Fraser baseert zich voor de teksten van deze performance op publicaties over en interviews met verzamelaars en op sociologische studies.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all