Jacques Lacan L'Angoisse (annotated books)

Img 5525

Dora García

2022

Book, 30 x 21 x 1 cm (x4).
Materials: Two books by Jacques Lacan and two notebooks with drawings and handwritten texts

Collection: Collection Maria and Armando Cabral .

Zoals de titel aangeeft, bestaat Jacques Lacan L'Angoisse uit twee exemplaren van Lacans seminarie L'Angoisse [De angst] plus twee doubletten van hetzelfde boek met aantekeningen van García. Het werk maakt deel uit van een project waarin Dora García de edities van enkele sleutelwerken uitkiest en er replica's van maakt. Deze doubletten bootsen het ontwerp en het aantal pagina's van de originelen volledig na, maar bevatten oorspronkelijk blanco pagina's die García tijdens het lezen van de originelen pagina na pagina opvult met (aan)tekeningen.

Media View all

Events View all

Actors View all